TIPS FÖR EN LYCKAD WORKSHOP

En workshop är ett möte som betonar interaktivitet och att deltagarna deltar aktivt. Resultatet är ett strukturerat material för hur man fortsätter arbetet. Vi bad Ulf Bley, van processledare, att dela med sig av sina bästa tips för hur man anordnar en lyckad workshop.

 

 

På Nowa arbetar vi ofta med workshops tillsammans med våra kunder som ett verktyg för att på kort tid få insikt i våra kunders utmaningar och förutsättningar eller för att driva projekt framåt. Oavsett vilken fråga man arbetar med är det ett effektivt sätt att skapa engagemang i en arbetsgrupp.

FÖRE

En god idé är att se till att de som deltar verkligen vill vara där. Använd inbjudningar, inte kallelser. Är temat viktigt så kommer man. Poängen är att var och en själv har tagit ställning för att workshopen eller mötet är väl använd tid. På så sätt har du medvind från början.

UNDER

EFTER 

Återkoppla. Det är lätt att det man beslutar på möten rinner ut i sanden. Skicka ut en dokumentation och påminn om vad man lovat att göra. Passa också på att få in feedback, kanske genom ett frågeformulär.